Rubriky
Články

Inkontinence a co s ní

Inkontinencí rozumíme samovolný únik moči, který může mít několik různých příčin, ať už se jedná o problematiku urologickou, neurologickou či psychogenní. Byť se přímo nabízí, že inkontinence se přidružuje v pozdějších stařeckých létech, ani tento fakt není zcela pravdou, neboť se setkáváme např. s inkontinencí tzv. stresového typu, která je spojována s porodem či menopauzou. Zde, v důsledku nadměrného tlaku v břiše, který může být působen prudkým kýchnutím, zakašláním, smíchem, případně též zvedáním těžších břemen, může rovněž docházet k nechtěnému úniku moči.

Paradoxní inkontinence

U mužů (taktéž však i u některých žen, například po náročných operacích) bývá typická tzv. paradoxní inkontinence, za kterou mohou oslabené svaly močového měchýře, případně též zablokovaná močová trubice. Močový měchýř je pak neustále přeplněn a následně přetéká. Zde je dobré vyšetřit, zda pacient netrpí zatím nerozpoznaným diabetem (případně při již stanovené diagnóze diabetu není velmi silně dekompenzován), dále pak močovými kameny a v neposlední řadě též zbytnělou prostatou.

Urgentní inkontinence

Urgentní inkontinencí rozumíme stav náhlého nutkavého pocitu na močení, který se rázem a okamžitě dostaví. Velice často se tak děje ve spánku, kdy se náhle probudíme a již si nestihneme dojít na toaletu. Velkou roli zde může hrát např. neurologická problematika, kam spadá roztroušená skleróza, dále též stav po některých urologických operacích, ale též obyčejný a velmi častý zánět močových cest. Ten bych ze zkušeností mých klientů zcela jistě nepodceňovala, neboť následné chronické stavy se již léčí o poznání hůře. A též se jedná o běh na dlouhou trať.

Psychogenní inkontinence

Dalším z typů samovolného úniku moči je inkontinence psychogenní, která vzniká v důsledku stresu a tlaku, například při hospitalizaci, začlenění do zcela nového, neobvyklého prostředí, kdy jako příklad uvedu přesun seniora do domova důchodců. Vyskytuje se častěji u starších pacientů, není však výjimkou i u mladých, stresem velmi poznamenaných lidí, kteří zcela ztrácejí kontrolu nad vnějším svěračem.

Reflexní inkontinence

Reflexní inkontinence v převážné většině postihuje pacienty se stařeckou demencí, kdy nejsou schopni vůlí potlačit potřebu k močení a většinou si ani neuvědomují, že k pomočení došlo. Posledním typem by pak byla inkontinence po dlouhodobém zavedení močové cévky, čímž může dojít k dilataci uretry a poklesu funkce svěračů močového měchýře.

Jak je vidno, tato poměrně citlivá intimní problematika nás může potkat v kterékoli životní fázi. A pokud se již takto stane, zcela jistě máme několik možností, které nás z ní vyvedou.

Inkontinence a jak na ni

V prvé řadě je nutno navštívit lékaře, nejlépe internistu, následně urologa a je-li problém vyhodnocen jako neurologický, pak zavítáme určitě do ambulance neurologa. Zde dojde k sepsání podrobné anamnézy, kdy se lékař doptá na anamnézu rodinnou, urologickou, gynekologickou, možnou onkologickou léčbu, ale též tu farmaceutickou. Pacient si povede mikční deník, který zohlední pitný režim, celkový příjem a výdej tekutin. V rámci fyzikálního vyšetření je podstatná aspekce a palpace urogenitální oblasti, u žen gynekologické vyšetření á specula a vyšetření per rectum. Velmi důležitá jsou i funkční vyšetření (Marshallův test, Q-tip test atd.). Následují vyšetření urodynamická kterými se stanoví typ močové inkontinence a strategie léčby.

Zajisté je velice důležité specifikovat typ dané inkontinence, aby byla zvolena cílená léčba, ať už hovoříme o podpoře režimové, protetické, rehabilitační, psychoterapeutické, farmakologické, ale i operační.

Co můžeme učinit my samotní?

Zde opět hodně závisí na typu dané inkontinence. Je-li problém prostatický a pacient je štíhlý, netřeba nijak redukovat hmotnost, což bude žádoucí například u muže či ženy s inkontinencí způsobenou obezitou. Prostatik se však může zaměřit na cviky pánevního dna, které si představme jako pletenec svalů, jež vyplňuje prostor spodní části pánve. Tyto cviky nejsou nikterak náročné, většinou stačí cvičit 2 x denně, v pohodlí domova, kdy využijeme běžně dostupné pomůcky, jako je polštář, menší složená deka. Cviky se dějí na bázi jemných cílených pohybů, což vede k posílení pánevního dna. Zde doporučuji navštívit kvalitního fyzioterapeuta, který cviky předvede, zkontroluje a případně též opraví, pokud bychom se během cvičení dopouštěli chyb.

K posílení pánevního dna se dříve doporučovalo i přerušované močení, během kterého dochází k zatínání svalů. Dnes už víme, že svaly pánevního dna jsou uloženy ve třech různých vrstvách a je tedy dobré cílit na každou z nich. Mnohem účinnější se jeví brániční dýchání, což je naprostý základ pro zdravé pánevní dno. Technika přerušovaného močení se již v dnešní době nedoporučuje.

Co to vlastně je, to brániční dýchání

Dechem vše začíná a posledním výdechem také vše končí. A přesto dechu věnujeme pramalou pozornost, tedy alespoň někteří z nás. Ráda bych zde uvedla citaci Terezy Michálkové z webu fitnessfyzio.cz, kde se můžeme dočíst: Při bráničním (spodním) dýchání se bránice a pánevní dno pohybují společně stejným směrem jako výtah. Při nádechu jde bránice a pánevní dno dolů, hluboké břišní a zádové svaly se rozpínají do stran. Při výdechu jde bránice a pánevní dno nahoru, hluboké břišní a zádové svaly se stahují. Brániční dýchání nám pomůže správně zapojit hluboký stabilizační systém páteře a současně nám pomůže v terapii k dosažení lepšího držení těla. Pro správné zapojení hlubokého stabilizačního systému páteře (tedy pro optimální ochranu mojí páteře) bych se měla snažit udržet bránici a pánevní dno (svaly uložené hluboko v pánvi) vždy vodorovně vůči sobě. Jakmile sklouznu do horního dýchání a dojde k rozpojení válce trupu v THL přechodu, dojde k tomu, že bránice a pánevní dno jsou vůči sobě ne vodorovně, ale v postavení „rozevřených nůžek“.

Směsicí jednoduchých cviků nám pak Tereza Michálková ukazuje, jak na zmíněné brániční dýchání, čímž tedy cílíme na pánevní dno a nejen to. Správné dýchání je naprostý základ a lze-li pořešit těmito, více méně jednoduchými nácviky a drily, zcela jistě do nich jděme, neb je vždy lepší nežli operace či dlouhodobá farmaceutická léčba, často též s nejistým výsledkem. Někdy se nám nechce, vím, ale za zlepšení kvality života to stojí. Mnoho lidí, zvláště žen, z důvodu inkontinence navíc zcela vypadnou z běžného, společenského života, uzavřou se doma, přežívají a živoří. Protože neléčená inkontinence, to není kultura, výlety, posezení s přáteli, to není nic, pokud se za ni navíc stydíme, nedokážeme zatáhnout za správný konec.

Inkontinence versus nadváha

Nyní vzpomenu na jednu z klientek, se kterou jsem řešila morbidní obezitu a následně také inkontinenci. Jaký vliv má nadváha a obezita na vznik inkontinence? Kvůli kilům navíc dochází ke zvýšení intraabdominálního tlaku (tlaku uvnitř dutiny břišní), zvyšuje se napětí svalstva pánevního dna i tlak na močový měchýř. A právě z tohoto důvodu může únik moči potrápit například i těhotné ženy. U klientky byla žádoucí redukce zhruba 50 kil. Což se nám během 2 let povedlo. Po inkontinenci pak ani památka. Takže, máme-li nadváhu, obezitu a zároveň nás trápí samovolný únik moči, určitě se snažme zredukovat hmotnost. Pak se nám totiž uleví po všech možných i nemožných stránkách.

Inkontinence a klimakterium aneb cvičte, cvičte a opět cvičte!!!

Zde se často klade do souvislosti s nízkou hladinou estrogenu, neboť postupná ztráta funkce vaječníků během klimakteria má za následek pokles hladiny estrogenu. Nedostatek těchto hormonů nejen že vede k neplodnosti, ale také k atrofii některých tkání, v jejímž důsledku může docházet k samovolnému úniku moči. A právě zde mohou být správně zvolené cviky více než úspěšné.

V roce 1948 vznikla pod taktovkou amerického gynekologa, Arnolda Kegela, jednoduchá cvičební pomůcka, přesněji cviky, které opět mistrně cílí na posílení pánevního dna. Budeme-li mít chuť si tyto cviky osvojit, což opravdu vřele doporučuji, vyhledejme si Kegelovy cviky. A dle těch pak cvičme zhruba 2 x denně, případně dle potřeby a časových možností. Cvičební sestava zahrnuje např. přitahování nohou, cviky v kleče či sedu lehu.

A pak tu máme ještě Venušiny kuličky

Možná se vám nyní vybavily erotické pomůcky, kam tyto kuličky bezesporu patří. Jednou z jejich úžasných vlastností je ale fakt, že právě tato pomůcka přispívá k posílení pánevního dna. Venušiny kuličky jsou většinou dvě kuličky spojené volně či napevno, opatřené očkem na vyndání. Uvnitř každé kuličky je další, menší a zároveň těžší kulička, která se při pohybu rozhoupe. Pohyb se přenese i na vnější kuličku a toto rozkmitání pak stimuluje naši pánev. Aktivují se tak svaly pánevního dna a zároveň i naše libido. Takže, i toto může být příjemná možnost, jak zatočit s problémem zvaným inkontinence. Pozor jen při vaginálních dysbalancích např. v podobě kvasinkové infekce.

A pak tu jsou ještě i byliny

I tato stať by vydala na jeden samostatný článek, ne-li též obsáhlou knihu. Zmínila-li jsem však již cviky, pomůcky, brániční dýchání, nerada bych tedy opomněla kouzelné byliny.

Zde opět velmi závisí na tom, kde vězí příčina nepříjemné inkontinence. Budou-li to močové kameny, na ty můžeme velice pozvolna nasadit medvědici lékařskou. Bylina je protizánětlivá a svou medvědí silou tak pečuje o zdraví močových cest, měchýře i ledvin. Při problémech s prostatou pak skvěle zafunguje dostatek zinku ve stravě či doplňcích stravy a pitný režim doplněný o vrbovku malokvětou. Při hormonální nerovnováze a výrazném úbytku estrogenů doporučuji v první fázi klimakteria nasadit drmek a následně přejít k růžovému jeteli, či sójovým preparátům. Účinná se jeví také andělika čínská, která navíc zvlhčuje poševní sliznici, zklidňuje, osvěžuje, je též účinná proti návalům horka.

Na závěr bych ráda upozornila, že je vždy dobré o problému hovořit, byť je to problém palčivý a intimní. Pokud je totiž inkontinence jen lehčího rázu, vždy existuje řešení, které pak, jakmile problém dojde do své chronické fáze, nemusí již fungovat. Řešme tedy zavčasu, přes podpůrné terapie a klidně i psychology, pokud k úniku moči dochází z důvodu nadměrného a nekončícího stresu, se kterým si již sami nedokážeme pomoci.

Můj tip, co mám vyzkoušeno!!!

DR. FORMULATED PROBIOTIKA PRO ŽENY – MOČOVÉ CESTY

Tento produkt vyvinutý speciálně pro potřeby žen navíc obsahuje antioxidant brusinku obecnou, která podporuje normální funkci močové soustavy a podporuje menstruační komfort a komfort v menopauze. 16 vědecky studovaných RAW probiotických kmenů s 50 miliardy živých kultur ve dvou kapslích denně se postará o podporu zdravého prostředí mikrobiomů ve vašem těle.

VÍCE ZDE

Autorka článku: Mgr. Zuzana Švédová

Autorská práva : www.celostnimedicina.cz

Sdílet článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *